Filtr
11 820 Kč
16 280 Kč

Chainway C4050Q4

Řadit dle:17 produktů
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 1D laser
skladem ≤ 5 ks
13 570 Kč16 420 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 1D laser / RFID HF
do 14 dní od objednání
15 450 Kč18 695 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 1D laser / RFID LF
do 14 dní od objednání
15 450 Kč18 695 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 2D imager
skladem ≤ 5 ks
15 280 Kč18 489 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 2D imager / RFID HF
do 14 dní od objednání
16 280 Kč19 699 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 2D imager / RFID LF
do 14 dní od objednání
16 280 Kč19 699 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / RFID HF
do 14 dní od objednání
11 820 Kč14 302 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / RFID LF
do 14 dní od objednání
11 820 Kč14 302 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1
Mobilní terminál Chainway C4050-Q4 / 1D laser / FULL-ALPHA
do 14 dní od objednání
13 570 Kč16 420 Kč s DPH
4" dotykový displej (480x800), Qualcomm@1,3GHz Quad Core, 2GB RAM, 16GB Flash, Android 5.1